“Ziemia jest jedyną rzeczą, która nas wszystkich łączy.
Mam nadzieję, że miłość i muzyka pozwolą nam stać się lepszymi mieszkańcami tej planety i że razem możemy zestroić nasze wibracje z częstotliwościami natury.
Inspirują mnie ludzie i nasze relacje ze światem, w którym żyjemy.
Jestem współzałożycielem Saisons – wytwórni i kreatywnego domu, gdzie dzielimy się muzyką od artystów, którzy podnoszą świadomość za pomocą języka częstotliwości.
Dziękuję, że tu jesteś, mam nadzieję, że czujesz to samo!”
Kora
Kluczową postacią sceny Flow Tent jest Kora. Pochodzący z Montrealu muzyk prezentował swój niepowtarzalny styl na całym świecie od Burning Mana przez Tomorrowland po Amsterdam Dance Event – w tym roku po raz pierwszy odwiedzi Polskę.
—————–
“Earth is the one thing we all have in common.
I’m hopeful that love & music can allow us to become better citizen of this planet and that together, we can align our vibrations with nature’s frequencies.
I’m inspired by humans and our relationship with the world we live in.
I cofounded Saisons – a label and creative home where we share music from artists who raise awareness with frequency language.
Thank you for being here, I hope you resonate!”
Kora
A key figure of the Flow Tent scene is Kora. The Montreal-born musician has presented her unique style all over the world from Burning Man to Tomorrowland to Amsterdam Dance Event – this year she will visit Poland for the first time.